קעסטלעך אינמיטן וואלד


Price:
Sale price$14.99

Description

אִין דִי בִּיכְל 'קֶעסְטְלֶעךְ אִינְמִיטְן וַואלְד' וֶועט אִיר לֵיינֶען אוֹיף קֶעסְטְלֶעךְ פוּל מִיט שְׁטָאפִיר וֶועלְכֶע אִיז גֶע'גַנְבֶ'עט גֶעוָוארְן אַ וָואךְ פַאר דִי חַתוּנָה. אִיר וֶועט בַּאגְלֵייטְן דֶעם טַאטְן וֶועלְכֶער גְלֵייבְּט מִיטְ'ן גַאנְצְן הַארְץ אִין דִי כֹּחַ פוּן רֶבִּי לֵוִי יִצְחָק פוּן בַּארְדִיטְשׁוּב, אוּן זֶען וִוי אֵיין וואוּנְדֶערְלִיכֶע צֶעטְל וָואס דֶער צַדִּיק הָאט גֶעשְׁרִיבְּן וִוירְקְט – אֲפִילוּ אוֹיף דֶער עֶרְד.

You may also like

Recently viewed