ניין פעסער און א צוזאג


Price:
Sale price$14.99

Description

אִין דִי בִּיכְל 'נַיין פֶעסֶער אוּן אַ צוּזָאג' וֶועט אִיר שְׁפַּאנֶען דוּרְךְ יָארְן אוּן תְּקוּפוֹת. אִיר וֶועט זֶען וִוי וֶוערְטֶער פוּן אַ צַדִיק, וָואס יֶעדֶער הָאט גֶעמֵיינְט אַז סְ'אִיז נִישְׁט מְקוּיָם גֶעוָוארְן – אִיז מְקוּיָם גֶעוָוארְן, אוּן נָאךְ וִוי... אִיר וֶועט בַּאגֶעגֶענֶען דֶעם צוּזָאג פוּן רֶבִּי יְחֶזְקֵאל פוּן שִׁינָאוֶוע, אוּן דִי אָנְשְׁטְרֶענְגוּנְג פוּן אַ חָסִיד זוֹכֶה צוּ זַיין דֶערִין, אוּן אִיר וֶועט פַארְשְׁטֵיין וֶוער הָאט צוּשְׁטֶערְט דִי שְׁוֶוערֶע קְלָלָה אוּן פַארְוָואס. אִיר וֶועט שְׁפִּירְן וִוי גְרוֹיס עֶס זֶענֶען דִי וֶוערְטֶער פוּן אַ צַדִיק, אוּן דָאס חֲשִׁיבוּת פוּן אֱמוּנָה פְּשׁוּטָה אִין וֶועלְכֶע דֶער אִיד גְלֵייבְּט

You may also like

Recently viewed