די מעשה מיט לייב


Price:
Sale price$24.99

Description

גאר א מיסעריעזע רייזע מיט דריי הונדרעט יאר צירוק, מיר וועלן זיך טרעפן מיט לייב און זיין פאטער וואס מאכן דעם וועג פון אייזנשטאט קיין האמבורג. נישט אזוי שנעל וועלן זיי אנקומען צום ציל. פיל מיסטעריעזע פארנעמונגען ווארטן זיי אויפן וועג, פארמעסטונגען וועלעכע האבן געשטארקט פאר לייב ארויסברענגען זיינע אינערליכע קרעפטן און ציגרייטן צום גרויסן פאארמעסטונג וואס האט עם געווארט איו האמבורג. פון צווייטן זייט, אין איזנשטאט איז געבליבן חנה, לייב'ס שוועסטער, וואס אויך אויף איר גייען אריבער דראמאטישע איבערלעבענישן וועלכע בויען איר פערזענליכקייט אסאך שפאנונג, אסאך הומאר און אסאך געפיל, וועלכע וועלן בארירן אייער הארץ 

You may also like

Recently viewed