די הייל פון די פארשער


Price:
Sale price$25.50

Description

די קינדער - פארשער לאזן זיך ווידער ארויס אויף א שפאנענדע רייזע צוריק צום אמאל, און מיטן אויבערשטנ'ס הילף געלונגט זיי צו ראטעווען א אידישע קהלה, א דראמאטישע מעשה מיט הערליכע בילדער.

You may also like

Recently viewed