א רעטונג פון יענער וועלט


Price:
Sale price$14.99

Description

ליינט די שטוינענדע געשיכטע וויאזוי דער הייליגער בעל שם טוב האט געזען מיט זיינע אפענע אויגן די באהאלטענע, פינסטערע פלענער פון א גוי'שער פריץ מיט זיינע ראטגעבער. שליסט אייך אן אין דעם צדיק'ס פלוצלינג'דיגע באזוך אין די ווייטע שטעטל, ווי ער וועט אויך טרעפן דעם טויטן גוי וואס דער בעל שם טוב האט צייטווייליג לעבעדיג געמאכט, אויף צו ראטעווען די דארדיגע אידן.

You may also like

Recently viewed