א טאנץ אויף ביידע פוס


Price:
Sale price$14.99

Description

אִין דִי בִּיכְל 'אַ טַאנְץ אוֹיף בֵּיידֶע פִיס' וֶועט אִיר לֵיינֶען אוֹיף דִי סְפֶּעצִיעֶלֶע גְרוֹיסְקַייט פוּן דֶעם 'אֲבִיר יַעֲקֹב'. אִיר וֶועט בַּאזוּכְן בַּיי דִי פְּרַאכְטְפוּלֶע יָארְצַייט סְעוּדָה, אִיר וֶועט מִיטְפָארְן מִיט דִי מַעֲשִׂיּוֹת פוּן דִי אָנְוֶועזְנְדֶע צוּ אַנְדֶערֶע וואוּנְדֶערְלִיכֶע עֶרְטֶער, אוּן בַּאגֶעגֶענֶען דֶעם 'אֲבִיר יַעֲקֹב' וֶועלְכֶער קוּמְט פוּן יֶענֶע וֶועלְט, כְּדֵי אַ טוֹבָה צוּ טוּן פַאר זַיין תַּלְמִיד אוּן אִים הֶעלְפְן פוּן זַיינֶע יִסּוּרִים.

You may also like

Recently viewed